Hypotheken

De aankoop van een woonhuis is vaak een van de belangrijkste financiële beslissingen die u neemt tijdens uw leven. Wij vinden het belangrijk om samen met u te kijken naar uw mogelijkheden en brengen hiervoor graag uw persoonlijke situatie in kaart. Hiervoor vragen wij u persoonlijke gegevens mee te nemen naar het gesprek.

Wij kijken verder dan alleen het aankopen van een woning en de bijbehorende maandelijks lasten. Hoe is bijvoorbeeld uw gezinssituatie? Samen met u bekijken we wat er gebeurt bij eventueel gezinsuitbreiding, of indien u plots uw baan verliest, of bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Samen bespreken we de risico’s en maken wij inzichtelijk wat de gevolgen kunnen zijn voor u.

Wij geven u tips voor het opbouwen van buffers, om bijvoorbeeld onderhoud aan uw huis te kunnen plegen, te kunnen verbouwen, te verhuizen of voor het opvangen van tijdelijk inkomensverlies.

Nadat wij van u de opdracht hebben gekregen zullen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • Inventarisatie van uw persoonlijke situatie en wensen;  
  • Bespreking van verschillende hypotheekconstructies;   
  • Aanvragen offerte(s) bij één of meer financiële instellingen;
  • Vergelijken offertes en adviseren over een passende propositie;  
  • Adviseren over eventueel af te sluiten aanvullende verzekeringen  gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden van (één van) de kostwinner(s); 
  • Verzorgen van  contact met de betrokken financiële instelling ten einde te komen tot een definitief akkoord over de af te sluiten hypotheek en de aan de hypotheek verbonden financiële producten;
  • Controleren van  de hypotheekakte voor wat betreft de gekozen hypotheekconstructie en de hoogte van de financiering.

Extra aflossen of toch sparen
Heeft u (maandelijks) geld over en lost u nu nog niet of niet volledig af op uw hypotheek? Dan kan tussentijds extra aflossen voordelig zijn. Uw hypotheekschuld wordt dan lager. Aan het einde van de looptijd is uw schuld kleiner of zelfs helemaal afgelost. Nog een voordeel van extra aflossen: uw maandlasten worden lager. Hoe lager de hypotheekschuld, hoe minder rente u betaalt.

In bepaalde gevallen kan sparen juist beter voor u zijn. Wij helpen u natuurlijk graag bij het maken van een keuze tussen extra aflossen of sparen. Hierbij staat uw persoonlijke situatie centraal en bekijken we de mogelijkheden van uw wensen.