Werkwijze

Het scheidingsproces zal beginnen met het maken van een afspraak. Ik nodig u beide tegelijker tijd uit voor een afspraak. Samen kunnen we inventariseren wat er moet gebeuren om het scheidingsproces goed te doorlopen. In hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde:


  • Ouderschapsplan ten behoeve van de minderjarige kinderen
  • Verdeling van de bezittingen (waaronder) eventueel de eigen woning
  • Kosten van de kinderen en kinderalimentatie
  • Eventuele partneralimentatie
  • Inzichtelijk maken van toekomstig maandelijks besteedbaar inkomen
  • Verdeling van pensioenen
  • Hoe om te gaan met risico op overlijden tijdens of na de scheiding
  • De verzekeringsportefeuille
  • Afspraken maken over toekomstige verschillen
  • Gemaakte afspraken vastlegging in een echtscheidingsconvenant


Na het doorlopen van de bovenstaande stappen stel ik een voorlopig convenant op. Als u beide akkoord bent, wordt het document door u ondertekend. Vervolgens wordt het verzoek tot scheiding dan wel samen met een ouderschapsplan bij de rechter ingediend. Het indienen van het verzoekschrift gebeurt door een advocaat, waarmee er een samenwerkingsverband is vanuit de Scheidingsdeskundige. De kosten voor het indienen van het verzoekschrift zullen apart in rekening worden gebracht.